Disclaimer voor https://www.sunvisor.eu

 

Sunvisor.eu (Kamer van Koophandel: 88784169), hierna te noemen Sunvisor.eu, verleent u hierbij toegang tot https://www.sunvisor.eu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Sunvisor.eu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Sunvisor.eu spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sunvisor.eu
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sunvisor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij zijn zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die door ons product ontstaat zoals bijvoorbeeld beschadiging aan apparatuur. Ook adviseren wij ons product tijdens vervoeren op hoge snelheid altijd te demonteren, we kunnen niet garanderen dat het product loskomt en opvolgend schade kan veroorzaken.

Sinds Juli 2023 worden onze producten gemaakt van ABS, dit is zeer robuust en bestand tegen hoge temperaturen (verglazigstemperatuur van 105C) en zijn we ook ervan overtuigd dat we garantie kunnen geven op het niet vervormen van het materiaal.

Voor Juli 2023 werd het product gemaakt uit de grondstof PETG waarbij de verglazingstemperatuur op 65 graden Celsius lag. Deze grondstof is een thermoplast en zal op enig moment vervormbaar zijn. Onze tests hebben nog niet uitgewezen dat we geen garantie konden geven bij uitzonderlijk warme dagen. Vooralsnog hebben we getest bij een buitentemperatuur van 27C waarbij een zonnekap 2 uur stil in direct zonlicht ligt en we hebben kunnen concluderen dat dit geen schade toebrengt aan ons product. 

De Sunvisors zijn uniek doordat ze eenvoudig op het navigatietoestel te schuiven zijn. Logischerwijs schuiven deze net zo eenvoudig ervanaf. Let op bij hoge snelheden en/of flinke windstoten. Wij geven geen garantie op het verliezen van een product.

 

 

 

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sunvisor.eu Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sunvisor.eu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.